DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com

                                                                        Program dla szkół

Picture
    Zostaliśmy zaproszeni  do wzięcia udziału w programie, którego warunkiem był udział w konkursie fotograficznym "DobijPETa" na  najlepszy foto-reportaż ze szkolnej manifestacji ekologicznej. Reportaż fotograficzny z eko-demonstracji został zgłoszony na konkurs przez Elżbietę Kaźmierczak i Julitę Wójcik.  Szerzej o tym wydarzeniu w podstronie Wydarzenia-listopad.
Program dla szkół i regulamin udostępniony przez:

www.dobijpeta.pl- kliknij

                                                                                                           autor artykułu: mgr Elżbieta Kaźmierczak


Regulamin
Przedmiotem fotografii (foto-reportażu) powinna być szkolna manifestacja ekologiczna. Praca powinna zawiarać od 5 - 10 zdjęć.

1. Organizatorem konkursu jest firma AdStone, ul. Paczkowska 26a, Poznań oraz producent wody mineralnej Staropolanka - Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A, ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój.
 
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie, którzy pod opieką wyznaczonego przez dyrekcję szkoły nauczyciela organizują ekologiczną manifestację. Jeden z uczniów fotografuje zdarzenie i dokonuje wyboru prac, które złożą się na 1 spójny foto-reportaż.
 
3. Prace w formacie JPG należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet na adres:konkurs.dobijpeta@pl. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w formie załączników do listu elektronicznego.
 
4. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela, telefon kontaktowy, miejsce i datę wykonania zdjęć.
 
5. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
 
6. Zdjęcia należy nadsyłać od 24.05. do 30.11.2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.12.2010 r.
 
7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 
8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 
9. Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane w witrynie www.dobijpeta.pl.
 
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy AdStone, ul. Paczkowska 26a, Poznań oraz producenta wody mineralnej Staropolanka - Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A, ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój.
 
11. Organizatorzy przewidują nagrody -  autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe, a zwycięska szkoła nagrodę w postaci 1 palety wody mineralnej Staropolanka 500 ml (gazowana lub niegazowana do wyboru) - 1296 szt/1 paleta.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 
12. Nagrody rzeczowe przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Nagroda główna, czyli woda mineralna, po uzgodnieniu ze szkołą może być dostarczona w ciagu 30 dni od rozstrzygnięcia.
 
13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.