DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com
                                                                                      Gazetka Szkolna
                                                                            opiekun mgr Małgorzata Rekusz
                                                        opiekun mgr Małgorzata Złotkowska


    Gazetka szkolna ukazuje się cyklicznie co 2 miesiące. Opisujemy w niej najważniejsze wydarzenia  naszej szkoły, przeprowadzamy wywiady z pracownikami placówki, umieszczamy ciekawostki z różnych przedmiotów, oraz coś na wesoło czyli humor i krzyżówki do rozwiązania. Opiekunami są p. Małgorzata  Rekusz i p. Małgorzata Złotkowska.
 
                                                                                                                                                                            autor artykułu: mgr Julita Wójcik