DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com
Picture
                                                                        Koło Małych Ekologów
                                                                                      opiekun: mgr Julita Wójcik

                                                                          Kliknij na link, a zobaczysz podstronę zajęć.
                           http://projektefs.weebly.com/ko322o-ma322ych-ekologoacutew-ndash-ko322o-ekologiczne.html

Zespół naszego koła to:
Oskar Poloczek – 2c
Miłosz Nowak  - 2e,
Agata Miłoszewska – 3a,
Julia Kajda – 3a,
Jakub Głowacki – 2f,
Olaf Tometczak – 2f.

    Zajęcia kółka ekologicznego są przeznaczone dla uczniów klas I-III. Odbywają się raz w tygodniu przez 1h lekcyjną. Jednym z najważniejszych zadań edukacji ekologicznej jest uczenie ekologicznego myślenia, podniesienie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Natomiast bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwia na piękno przyrody, uświadamia dzieciom, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów Ziemi.
    Realizowane na zajęciach kółka zagadnienia łączą teorię z praktyką i dotyczą najbliższego środowiska, a więc domu, szkoły, osiedla, miasta, regionu oraz stopniowo rozszerzają się na treści dotyczące kraju i świata.
    Celem naszego koła jest:
- poznanie problemów ekologicznych najbliższego i dalszego środowiska;
- projektowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń ;
- nauka ekologicznego życia we własnym domu ;
- kształtowanie proekologicznych postaw u dzieci ;
- twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy.


                                                                                                                                                                             autor artykułu: mgr Julita Wójcik