DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com
Kółko Ekologiczne
opiekun mgr Julita Wójcik
Uczniowie:
Kl.1a- Patryk Popek, Adam Sapian, Karolina Dzierżawska, Mateusz Narożny
Kl.1c- Oliwia Gozdecka, Katarzyna Porzucek
Kl.1d- Linda Wysocka, Alicja Parasiewicz, Marynika Kletkiewicz
Kl.3f- Paula Serdeń, Martyna Skibiszewska, Natalia Brzeskot


    Kółko ekologiczne liczy obecnie 12 osób. Spotykamy się w każdy czwartek na 6 godz. lekcyjnej.
Naszym celem jest:
- rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą;
- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych;
- ukazanie jak różnorodny i ciekawy jest świat przyrody;
- wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna;
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku;
- rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i wyciągania wniosków;
- zwrócenie uwagi na to, iż człowiek jest częścią przyrody;
- poznanie swojego najbliższego otoczenia;
- uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w najbliższej okolicy;
- poznanie sposobów ochrony przyrody;
- kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych;
- wdrażanie do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń;
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie i prezentacji swoich prac i przemyśleń.

    Pomagamy zwierzętom w zimie, wspólnie z naszymi rodzicami przygotowaliśmy karmniki i regularnie dokarmiamy ptaki w naszym szkolnym patio. Bierzemy udział w konkursach i akcjach ekologicznych. Na naszych zajęciach bawimy się, rysujemy, tworzymy wspólnie plakaty a także gramy w gry dydaktyczne, oglądamy filmy i  różne prezentacje multimedialne. W naszych działaniach pomaga nam również klasa 1a i 3f oraz pani Elżbieta Kaźmierczak.

Na zajęciach poruszyliśmy min.:
- temat segregacji odpadów;
- oszczędzania energii;
- wpływu hałasu na nasze zdrowie oraz;
- zadbaliśmy o dokarmianie ptaków zimą.

    Kółko ekologiczne angażuje się również we wszelkie działania związane z udziałem w programie Szkoły dla Ekorozwoju.

                                                                                                                                                                             autor artykułu: mgr Julita Wójcik

                                                                               Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii!!!