DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com
Kółko Przyrodnicze
opiekun mgr Beata Wielgosińska

Picture
                W bieżącym roku szkolnym na zajęcia Koła Przyrodniczego uczęszczają uczniowie klas IV i VI. Na nasze spotkania może przyjść każdy, kto chce poznać świat zwierząt, roślin oraz zapoznać się z wiedzą przyrodniczą. Program zajęć oparty jest na podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV - VI oraz na podstawie programowej ścieżek edukacyjnych: edukacja ekologiczna i wychowanie regionalne - dziedzictwo kulturowe w regionie.

                                                                                                                                                                   autor artykułu: mgr Beata Wielgosińska