DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com
                                          SPRAWOZDANIE Z VI KONKURSU WIEDZY PRZYRODNICZEJ.

    4 marca w Gimnazjum nr 1 odbył się VI Konkurs Wiedzy Przyrodniczej. W konkursie udział wzięli przedstawiciele  z 8 szkół – SP 2, SP 3, SP 6, SP 7, SP 10, SP 12, SP 13  i  SP 14.
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 (18 pkt)
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 10 (15 pkt)
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 14 (14 pkt)
IV miejsce zajęły Szkoła Podstawowa nr 2, 7, 12 (po 13 pkt)
V miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 13 (12 pkt)
VI miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 6 (8 pkt)
    Naszą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół w składzie: Grzelczak Piotr kl VIc, Olejnik Zuzanna kl. VIa, Król Dominika kl. VI a.
W skład komisji weszli 3  nauczyciele goszczący na konkursie.
Zakres tematyczny: podstawowa wiedza przyrodnicza, skala mianowana. Dzieci rozwiązywały quiz przyrodniczy, krzyżówki na czas, rośliny i zwierzęta ekosystemu leśnego.

                                                                                                                                                                autor artykułu: mgr Małgorzata Skoczylas

                                                                      Audyt nawyków myślowych.

    W marcu uczniowie z kółka ekologicznego wraz z opiekunem p. Julitą Wójcik, przeprowadzili wspólnie „ Audyt nawyków myślowych ”. Sprawdziliśmy czy w naszej szkole oszczędzamy energię, czy też nie. Stwierdziliśmy, że nie zawsze wykorzystujemy ją poprawnie, ale było to zauważone w niewielu przypadkach. Mamy nadzieję, że nasze złe nawyki w wykorzystywaniu energii szybko ulegną poprawie.
    Wraz z kółkiem ekologicznym studiujemy dokładnie nasz Kodeks ekologiczny, który widnieje na naszym korytarzu przez cały rok.
    W ramach lekcji ekologicznej otrzymaliśmy również Certyfikat za wzięcie udziału w akcji ekologicznej dotyczącej recyklingu i segregacji odpadów.

                                                                                                                                                                             autor artykułu: mgr Julita Wójcik

                                                                             Zajęcia  dla klas 1-6.

    W marcu w naszej szkole odbyły się zajęcia poświęcone oszczędzaniu energii. Były one przeprowadzone zarówno w klasach młodszych jak i starszych.
    Uczniowie klasy 2a zapoznali się ze źródłami energii. Pani Małgorzata Białęcka i Anna Maliszewska przeprowadziły lekcję mówiącą o tym jak wykorzystujemy energię oraz jak ją możemy podzielić. Uczniowie wykonali również kart pracy, które utrwaliły ich wiadomości.


                                                                                                                                                                            autor artykułu: mgr Julita Wójcik
                           
                               
                                                 Lekcja o energii – wystawa w komnacie pamiątek.

    Nauczycielka historii p. Urszula Gała wraz ze swoimi podopiecznymi przygotowała w komnacie pamiątek wystawę na temat
„ Oświetlenie dawniej i dziś ”. Uczniowie mięli możliwość uczestniczenia w lekcji, której główną atrakcją była wystawa różnego rodzaju lamp. Uczniowie ze starszych klas prowadzili lekcje dla swoich młodszych kolegów, dzielili się swoją wiedzą i zdobytymi umiejętnościami.

                                                                                                                                                                            autor artykułu: mgr Julita Wójcik
                                                                                    Lekcja wychowawcza