DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com
                                                          "Poczytaj mi piesku"
                                - dogoterapia we wspomaganiu nauki czytania dla klas IV-VI
                                                                            opiekun: mgr Katarzyna Kruk- Adamska

                                                                         Kliknij na link, a zobaczysz podstronę zajęć.
                  http://projektefs.weebly.com/poczytaj-mi-piesku-ndash-dogoterapia-we-wspomaganiu-nauki-czytania.html

Cel główny::
Przeciwdziałanie trudnościom w czytaniu i pisaniu uczniów

Cele szczegółowe:
Cele terapeutyczne:
- odreagowanie napięć emocjonalnych,
- podwyższenie poczucia własnej wartości,
- zdobycie umiejętności wyciszania się w czasie bezpośredniego kontaktu z psem,

Cele edukacyjne:
- usprawnienie technik czytania metodą R.E.A.D.,
- wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
- zwiększenie tempa czytania – poprawa zrozumienia i przyswajania czytanego tekstu,
- nauka umiejętności relaksowania i koncentrowania się,
 - zapoznanie z technikami szybkiego i efektywnego czytania,
- nabycie zasad bezpiecznego postępowania z psami
- zaciekawienie książką i czytelnictwem,

UCZESTNICY

I GRUPA
Ratajczak Jowita Teresa
Mioduszewska Anna Agnieszka
Łuniewski Norbert
Partyka Kamila

II grupa
Paduch Paula Maria
Paduch Natalia Anna
Butrowska Natalia Milena
Walczak Jakub


                                                                                                                                                          autor artykułu: mgr Katarzyna Kruk- Adamska