DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com
                                                      Szkoła Przyjazna Środowisku
Picture
                                                              Szkoła Przyjazna Środowisku

    Głównym celem Programu jest stosowanie w praktyce codziennego życia zasad ochrony środowiska. Aby uczniowie i nauczyciele spojrzeli na szkołę jako na instytucję (budynek, społeczność szkolną) krytycznym okiem i ocenili jej wpływ na środowisko, wyznaczyli słabe i mocne strony szkoły w tym względzie, a następnie zaplanowali działania mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Program jest realizowany przez grupę wybranych uczniów (klasę, uczestników koła zainteresowań, samorząd uczniowski, itp.) pod kierunkiem nauczyciela koordynatora w Głogowie i Legnicy. 
    Program " Szkoła Przyjazna Środowisku " Wprowadzony w roku 2005, swoim zasięgiem objął szkoły byłego województwa legnickiego. W kolejnych latach do programu przystąpiły szkoły i przedszkola miast Legnicy i Głogowa.
    Fundacja Ekologiczna „ Zielona Akcja ” w  ramach realizacji programu „ Szkoły Przyjazne Środowisku ” prowadzi:
  • warsztaty dla nauczycieli i uczniów, oraz konferencję upowszechniającą dobre praktyki programu „Szkoła Przyjazna Środowisku”,
  • wykonuje tabliczki „Szkoła Przyjazna Środowisku”, oraz certyfikaty dla  placówek, które przygotowały i wdrażają program,
  • gromadzi Ankiety Wskaźnikowe przekazane przez koordynatorów z placówek już  uczestniczących programie „Szkoła Przyjazna Środowisku”,
  • zbiera i podsumowuje audyty szkolne,
  • przekazuje nagrody w konkursie „Czyściciela Świata”, który jest elementem programu „Szkoła Przyjazna Środowisku”,
  • organizuje i przeprowadza konferencję upowszechniającą program.
  • dla wyróżniających się placówek zakupuje nagrody , upominki rzeczowe, dyplomy zaświadczenia,
  • opracowuje i upowszechnia doświadczenia szkół poprzez powielenie najlepszych projektów,
  • wydaje  worki, pudła, materiały edukacyjne dla placówek oświatowych.

                                                    http://www.zielonaakcja.pl/article,szkola_przyjazna_srodowisku_-_wykaz,45.html - kliknij
Picture