DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com
                                                                     Badania Wad Postawy uczniów klas I

    Nauczyciele Gimnastyki Korekcyjnej inaugurację roku szkolnego rozpoczynają od Badań Wad Postawy uczniów klas I, które zorganizowane były 17 i 19 września. Badania te pozwalają wyłonić dzieci, którym oferujemy różne formy ruchu w dążeniu do eliminowania nieprawidłowości w budowie ciała. Zajęcia odbywają się na salce gimnastyki korekcyjnej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt.


                                                                                                                         autor artykułu: mgr Jolanta Kowalska-Żelazowska i mgr Danuta Stach

Podsumowanie akcji  "Sprzątanie świata"

        We wrześniu  2010 roku przeprowadziliśmy  w naszej szkole coroczną akcję "Sprzątanie świata". Uczestniczyły w niej wszystkie klasy. Akcja miała na celu przypomnienie dzieciom i dorosłym znaczenia czystego środowiska naturalnego oraz uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw grożących życiu ludzi i zwierząt  spowodowanych dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego. Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli oczyścili ze śmieci najbliższe otoczenie szkolnego budynku oraz  przydzielony teren Osiedla Kopernik. Wszyscy zbierający otrzymali worki na odpady.

                                                                                                                                                            autor artykułu: mgr Katarzyna Kruk-Adamska

Podziękowania dla Nas od Prezydenta Miasta Głogowa

Picture
                                           Wycieczka do rezerwatu florystycznego " Uroczysko Obiszów "

    23 września 2010 r. we współpracy z fundację Ekologiczną „ Zielona Akcja ” została zorganizowana wycieczka do rezerwatu florystycznego Uroczysko Obiszów.  Organizatorem wyjazdu była Elżbieta Kaźmierczak. W wycieczce wzięła udział  klasa III F z wychowawcą Elżbietą Kaźmierczak oraz IV E z wychowawcą Kamilą Żuber i  Małgorzatą Juźwiak.        
    Głównym celem wycieczki (zajęć terenowych) było wspomaganie nauczycieli w prowadzeniu edukacji przyrodniczej i regionalnej  poprzez „wyprowadzenie ” jej poza mury szkoły, przez nauczanie „ w przyrodzie” , w bezpośrednim z nią kontakcie. „ Lekcje w przyrodzie ” prowadzone  były nowoczesnymi metodami warsztatowo-ćwiczeniowymi z podziałem na grupy, co pozwoliło zaktywizować wszystkich uczestników do prowadzenia obserwacji, prostych badań i udziału w grach dydaktycznych.
    Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć Centrum Edukacji Ekologicznej. Zapoznali się z ogrodem dydaktycznym, który stwarzał możliwości do poglądowego nauczania przyrody, botaniki i ekologii. Dowiedzieli się również, że  zasadzono w nim  ponad 100 gatunków roślin, głównie rodzimych zasadzonych w grupach rozwojowych.
    W rezerwacie  podczas " lekcji w przyrodzie " uczniowie przy pomocy przewodników nauczyli się oznaczać gatunki roślin i zwierząt. Poznali ekosystem lasu, faunę terenów leśnych, typy krajobrazu oraz ukształtowanie terenu, zjawiska pogodowe oraz formy ochrony przyrody.
Na zakończenie wycieczki odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

                                                                                                                                                                 autor artykułu: mgr Elżbieta Kaźmierczak