DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com
Picture
                                           Zbiórka zużytych baterii.

    Kolejny już rok na terenie szkoły zorganizowana jest zbiórka zużytych baterii. Policzone i podpisane baterie można oddać nauczycielom przyrody, wychowawcom lub przynieść do świetlicy szkolnej.
    Pamiętajmy, że baterie są niezwykle szkodliwe dla środowiska, zalicza się je do odpadów niebezpiecznych, powinno się oddzielać je od zwykłych śmieci poprzez segregację. Bateria to zmagazynowana energia chemiczna zamieniana w energię elektryczną, zawiera metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Wyrzucając baterię do koszy na śmieci, powodujemy, że trafia ona na składowisko komunalne, a tam uwalniają się z niej związki metali ciężkich oraz inne substancje. Jeżeli składowisko nie ma odpowiednich zabezpieczeń przenikają te substancje do ziemi i wód gruntowych by w końcu pojawić się w wodzie, która płynie z naszych kranów. Wrzucając baterie do wyznaczonego pojemnika zadbasz o środowisko, w którym żyjesz. Zbierając baterie nic nie tracisz, a możesz jedynie zyskać.
    Pomyśl o tym...

                                                                     Pomóż chronić środowisko - zbieraj zużyte baterie!
                                                            Od dziś żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci!
       Wszyscy ponosimy cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.


Picture