DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com

                                                                           ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTU
                                                               SZKOŁA DLA EKOROZWOJU
 


Picture
 • Krzysztof Rączka - dyrektor szkoły
 • Teresa Halarewicz - wicedyrektor szkoły, nauczyciel przyrody
 • Katarzyna Kruk - Adamska - koordynator działań w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju, koordynator konkursu Oszczędzam energię - chronię klimat, nauczyciel języka polskiego
 • Julita Wójcik - koordynator konkursu Oszczędzam energię - chronię klimat, nauczyciel wspomagający, opiekun koła ekologicznego
 • Beata Wielgosińska - nauczyciel przyrody
 • Dorota Kukła - nauczyciel matematyki
 • Magdalena Kochanowska - nauczyciel wspomagający
 • Katarzyna Tuczyńska - opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel wspomagający
 • Małgorzata Rekusz - nauczyciel nauczania zintegrowanego
 • Agata Stach - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 • Urszula Kuprasz - nauczyciel nauczania zintegrowanego
 • Katarzyna Waszak - nauczyciel nauczania zintegrowanego
 • Dorota Malinowska - nauczyciel nauczania zintegrowanego
 • Elżbieta Kaźmierczak - nauczyciel nauczania zintegrowanego
 • Małgorzata Złotkowska - nauczyciel świetlicy
 • Banach Janina -  pani szatniarka (pomoc w zbiórce surowców wtórnych)
 • Ewelina  Kujawa - rodzic
 • Ewelina Fartuch - rodzic
Picture
Picture